Online Κράτηση Yaris Hybrid e-nergy

Η Toyota Ελλάς λανσάρει μια ειδική έκδοση του μοντέλου YARIS για την ελληνική αγορά, το “YARIS Hybrid e-nergy” για τον περιορισμένο αριθμό των 65 αυτοκινήτων.

Η περιορισμένου αριθμού παραγωγής έκδοση YARIS Hybrid e-nergy, θα διατίθεται προς πώληση από την 26η Νοεμβρίου 2018. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την ειδική έκδοση (εξοπλισμός, τεχνικά χαρακτηριστικά κ.λ.π), καθώς και για την ανώτατη λιανική τιμή της βάσει του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς είναι διαθέσιμες στον ιστότοπό της και συγκεκριμένα στον παρακάτω σύνδεσμο www.toyota.gr/yaris-e-nergy.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, σημειώνεται ότι:

Α) Η ανώτατη λιανική τιμή που αναφέρεται στον ως άνω ιστότοπο της Toyota Ελλάς για την αγορά ενός YARIS Hybrid e-nergy, περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη χρέωση μεταλλικού χρώματος, τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς (έως τις εγκαταστάσεις των Εξουσιοδοτημένων Εμπόρων), τέλος ταξινόμησης και Φ.Π.Α και δεν περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως έξοδα για την έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας.

Β) Η τελική λιανική τιμή για την αγορά ενός YARIS e-nergy θα καθορισθεί αποκλειστικά στον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο ΤΟΥΟΤΑ στον οποίο θα απευθυνθείτε για να υποβάλλετε την παραγγελία σας.

Για τις ανάγκες των παρακάτω Όρων και Προϋποθέσεων, η ΤΟΥΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕIΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ θα αναφέρεται εφεξής ως “ Toyota Ελλάς”, “εμείς”, “εμάς” και ”μας”.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:

1. Κάθε άτομο έχει τη δυνατότητα να κάνει μόνο μία κράτηση. Περισσότερες από μία κρατήσεις, με ίδια στοιχεία πελάτη (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση email), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

2. Η κράτηση θα πραγματοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, μέσω του ιστοτόπου της Toyota Ελλάς στον παρακάτω σύνδεσμο www.toyota.gr/yaris-e-nergy και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει καταβληθεί το τέλος κράτησης (προκαταβολή) όπως αναφέρεται στον παρακάτω όρο 3.
Οι Κρατήσεις θα γίνονται δεκτές από την 26η Νοεμβρίου 2018 έως της συμπληρώσεως του αριθμού των 65 διατιθέμενων αυτοκινήτων με βάση την αρχή της κατά προτεραιότητα εξυπηρέτησης (first come first served). Συνεπώς, μόλις ολοκληρωθούν οι κρατήσεις για τον συνολικό αριθμό των 65 οχημάτων YARIS Hybrid e-nergy, δεν θα είναι δυνατή η αποδοχή κράτησης και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής σε "λίστα αναμονής".

3. Προκειμένου να ολοκληρώσετε την κράτηση, θα πρέπει να έχετε καταβάλει το ποσό των 200,00€ με τη διαδικασία που αναφέρεται παρακάτω: 

• Η πληρωμή του τέλους κράτησης (προκαταβολής) πρέπει να γίνει με χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας. Προς τούτο επιβεβαιώνετε ότι είστε εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον τρόπο πληρωμής και αποδέχεστε ότι εμείς ή / και ο εκδότης της κάρτας σας μπορούμε να διεξάγουμε ελέγχους ασφαλείας για αυτόν το λόγο.
• Όλες οι πληρωμές (προκαταβολής) θα διενεργούνται μέσω του ασφαλούς περιβάλλοντος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και τα στοιχεία της κάρτας σας δεν θα αποθηκευτούν.
• Το Τέλος Κράτησης (προκαταβολής) επιστρέφεται στις περιπτώσεις που ορίζονται στον παρακάτω όρο 5.
• Μόλις λάβουμε την ενημέρωση για την επιτυχημένη πληρωμή του Τέλους Κράτησης (προκαταβολής), εκ μέρους σας, θα λάβετε επιβεβαίωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι ένα Yaris HYBRID e-nergy έχει κρατηθεί στο όνομα σας.

Το Τέλος Κράτησης θα συμψηφίζεται με το τελικό τίμημα αγοράς του αυτοκινήτου, όπως αυτό θα συμφωνείται με τον Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota που θα επιλέξετε για την αγορά του.

4. Με την καταβολή του τέλους Κράτησης (προκαταβολής), διασφαλίζεται η δυνατότητα παραγγελίας ενός αυτοκίνητου YARIS Hybrid e-nergy σε Εξουσιοδοτημένο Έμπορο Toyota εντός της περιόδου ισχύος της κράτησης, όπως ορίζεται παρακάτω:

4.1. Η καταβολή του τέλους κράτησης (προκαταβολής):

• Δεν αποτελεί παραγγελία αυτοκινήτου ή δέσμευση της Toyota Ελλάς ή/και οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Εμπόρου Toyota ότι θα ολοκληρωθεί η πώληση του αυτοκινήτου.
• Δεν αποτελεί δέσμευση ή υποχρέωση της Toyota Ελλάς ή/και οποιουδήποτε Εξουσιοδοτημένου Εμπόρου Toyota για έγκριση τυχόν χρηματοδότησης / δανειοδότησής σας από πιστωτικό ίδρυμα σχετικά με την πώληση του αυτοκινήτου Yaris Hybrid e-nergy.
• Δεν αποτελεί δέσμευση ως προς την ημερομηνία παράδοσης ενός αυτοκινήτου Yaris Hybrid e-nergy.

4.2. Η Κράτησή σας θα παραμείνει σε ισχύ για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε την πληρωμή του Τέλους Κράτησης (προκαταβολής).

4.3. Σε περίπτωση που θέλετε να παραγγείλετε το Yaris Hybrid e-nergy, θα πρέπει να υπογράψετε σχετικό συμφωνητικό παραγγελίας σε έναν Εξουσιοδοτημένο Έμπορο της Toyota εντός της παραπάνω προθεσμίας των τριάντα ημερών. Μετά την πάροδο της προαναφερθείσας περιόδου, η Κράτησή σας θα λήξει αυτοδικαίως και χωρίς άλλη ειδοποίηση ή προειδοποίηση από εμάς. Καμία εντολή παραγγελίας που υπογράφεται μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος της κράτησης δεν θα γίνει δεκτή.

5. Το ποσό Κράτησης επιστρέφεται σε εσάς εξ ολοκλήρου, σε περίπτωση που: 

• εντός της περιόδου ισχύος της Κράτησης (που αναφέρεται στον όρο 4 ανωτέρω) έχετε ειδοποιήσει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο customer@toyota.gr ότι επιθυμείτε να ακυρώσετε την Κράτησή σας και/ή
• για οποιοδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η παραγγελία του αυτοκινήτου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις η επιστροφή του Τέλους Κράτησης (προκαταβολής) θα πραγματοποιηθεί μέσω της ίδιας χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιήσατε για την πληρωμή του Τέλους Κρατήσεων, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών χωρίς τόκους ή άλλες αποζημιώσεις ή αμοιβές προς εσάς.

6. Η κράτησή σας δεν είναι μεταβιβάσιμη.

7. Αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων:

Κάνοντας κλικ στο πλαίσιο με τίτλο "Αποδέχομαι τους όρους και προϋποθέσεις της κράτησης ενός αυτοκινήτου Yaris Hybrid e-nergy" αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Οι ρυθμίσεις των cookies σας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies προκειμένου να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Εάν συμφωνείτε, συνεχίστε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο ως συνήθως ή ενημερωθείτε εδώ σχετικά με τα είδη των cookies που μπορείτε να επιλέξετε, καθώς και για τον τρόπο αλλαγής των ρυθμίσεων τους.

OK