1. Discover Toyota
 2. Environmental sustainability
 3. Environmental challenge 2050

Περιβαλλοντική Πρόκληση Toyota 2050

Μια περιβαλλοντική αποστολή για ένα καλύτερο μέλλον
Η παγκόσμια Περιβαλλοντική Πρόκληση 2050 της Toyota, αποτελείται από έξι ξεχωριστές "προκλήσεις" που καλύπτουν κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, τη διερεύνηση νέων προϊόντων και τεχνολογιών, αλλά και την υποστήριξη που προσφέρουμε σε επίπεδο ατόμων και κοινωνιών για γνώση και κινητοποίηση με στόχο τη βελτίωση της φύσης γύρω μας. 
 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Νέα οχήματα με μηδενικές εκπομπές CO2 

  Αποτελεί πρόκληση για εμάς να μειώσουμε τις εκπομπές CO2 των οχημάτων μας κατά 90% ως το 2050, σε σύγκριση με το 2010 ως έτος αναφοράς.

  Για να το επιτύχουμε αυτό, θα βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση των μοντέλων συμβατικού καυσίμου και θα προάγουμε την ανάπτυξη οχημάτων νέας γενιάς με χαμηλές ή μηδενικές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των υβριδικών, Plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρικών και οχημάτων κυψελών καυσίμου υδρογόνου.

  Αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν καθαρότερα, εναλλακτικά καύσιμα φέρνουν αποτέλεσμα μόνο όταν διατίθενται μαζικά, έτσι εργαζόμαστε ώστε να τα καταστήσουμε ευρέως διαθέσιμα και να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη της υποδομής - σταθμούς ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης για παράδειγμα - που απαιτείται για την υποστήριξη της χρήσης τους.

 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Μηδενικές Εκπομπές CO2 σε Όλη τη Διάρκεια Ζωής 

  Με την πρόκλησή μας Κύκλος Ζωής μηδενικών Εκπομπών CO2 θέλουμε να κάνουμε περισσότερα από το να εξαλείψουμε απλώς τις εκπομπές CO2 που προκαλούνται κατά την παραγωγή των οχημάτων και κατά την οδήγηση.

  Θέλουμε να εξαλείψουμε τις εκπομπές άνθρακα από την παραγωγή των υλικών και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούμε, από τις δραστηριότητες διακίνησης και από τις μεθόδους απόρριψης και ανακύκλωσης όταν τα οχήματά μας φτάνουν στο τέλος της ζωής τους.

  Για να το επιτύχουμε αυτό θα εργαστούμε πάνω σε φιλικότερα προς το περιβάλλον σχέδια που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε άνθρακα και λιγότερα εξαρτήματα. Θα κάνουμε καλύτερη χρήση των βιοσυστατικών από ανανεώσιμες πηγές και θα καταστήσουμε ευκολότερη την αποσυναρμολόγηση και ανακύκλωση των οχημάτων μας.

 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Μηδενικές Εκπομπές CO2 στα Εργοστάσια

  Τα αυτοκίνητα δεν δημιουργούν εκπομπές CO2 μόνο όταν οδηγούνται, αλλά και κατά την παραγωγή τους στα εργοστάσια.

  Για να βοηθήσουμε στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής, έχουμε δημιουργήσει μια στρατηγική για να επιτύχουμε μηδενικές εκπομπές CO2 στα εργοστάσια παραγωγής μας, εστιάζοντας στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε και μεταπηδώντας σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας.

  Θα επανεξετάσουμε τις παραγωγικές μας διαδικασίες ώστε να τις περιορίσουμε τον χρόνο που απαιτούν, με αποτέλεσμα την παραγωγή μικρότερης ποσότητας CO2. Θα κάνουμε τις εγκαταστάσεις μας πιο ενεργειακά αποδοτικές και θα υιοθετήσουμε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η ηλιακή, η αιολική, αλλά και  το υδρογόνο.

 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 4: Ελαχιστοποίηση και Βελτιστοποίηση της Χρήσης Νερού 

  Οι ανάγκες του πλανήτη μας σε νερό αυξάνονται ραγδαία, έτσι είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξουμε το πολύτιμο αυτό αγαθό, περιορίζοντας την ποσότητα που χρησιμοποιούμε κατά την παραγωγή των προϊόντων μας, και ανακυκλώνοντας όσο περισσότερο μπορούμε.

  Έχουμε ξεκινήσει να συλλέγουμε το νερό της βροχής, ώστε να περιορίσουμε την ποσότητα που τα εργοστάσιά μας αντλούν από το έδαφος ή το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης. Έχουμε επίσης αναπτύξει μεθόδους καθαρισμού, ώστε το νερό που χρησιμοποιούμε να μπορεί να αξιοποιηθεί ξανά ή να επιστρέφει με ασφάλεια στο τοπικό δίκτυο ύδρευσης.

  Καθώς οι συνθήκες γύρω από τη διαθεσιμότητα νερού διαφέρουν σημαντικά στις διάφορες περιοχές ανά τον κόσμο που δραστηριοποιούμαστε, θα φροντίσουμε να παίρνουμε κατάλληλα μέτρα για τις εκάστοτε τοπικές ανάγκες.

 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 5: Δημιουργία Κοινωνίας και Συστημάτων Βασισμένων στην Ανακύκλωση

  Ο αυξανόμενος πληθυσμός, η οικονομική ανάπτυξη και η επιθυμία για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, όλα ασκούν αυξανόμενη πίεση στους φυσικούς πόρους και δημιουργούν περισσότερα απορρίμματα.

  Θέλουμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία μιας κοινωνίας-πρότυπο που θα εστιάζει στην ανακύκλωση των πόρων, εργαζόμενοι σε τέσσερις θεμελιώδεις τομείς: τη χρήση περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, τον σχεδιασμό και χρήση εξαρτημάτων  μακράς διαρκείας, την ανάπτυξη πιο αποδοτικών και ενδελεχών τεχνολογιών ανακύκλωσης, και τη επαναχρησιμοποίηση περισσότερων υλικών που ανακτώνται όταν ένα όχημα απορρίπτεται για την κατασκευή νέων.

  Διαθέτουμε περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρίας σε ιδέες και καινοτομίες στον τομέα αυτό και δεσμευόμαστε να επιτύχουμε ακόμα περισσότερα στο μέλλον.

 • ΠΡΟΚΛΗΣΗ 6: Η Δημιουργία μιας Μελλοντικής Κοινωνίας σε Αρμονία με τη Φύση 

  Για να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την συνύπαρξή μας με τη φύση, πρέπει να διαφυλάξουμε τα δάση μας και τα υπόλοιπα πλούσια οικοσυστήματα.

  Πραγματοποιούμε έργα - μικρά και μεγάλα - σε ολόκληρο τον κόσμο, για την υποστήριξη του στόχου μας για τη δημιουργία μίας μελλοντικής κοινωνίας σε αρμονία με τη φύση, διοργανώνοντας αναδασώσεις και δενδροφυτεύσεις, υποστηρίζοντας τη δημιουργία πράσινων αστικών περιβαλλόντων και άλλες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες τόσο στα εργοστάσιά μας όσο και εκτός.

  Θα χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία που αποκομίσαμε ώστε να παίξουμε ενεργό ρόλο στη βελτίωση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και τη δημιουργία γνώσης, ώστε να βοηθήσουμε να δομηθεί μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι ζουν σε αρμονία με τη φύση.

Μάθετε περισσότερα για κάθε πρόκληση