Προωθητικά Προγράμματα Toyota

Υπάρχουν μοντέλα σε προωθητικά προγράμματα

 • Προωθητικό Πρόγραμμα Corolla Hatcback

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Corolla Hatchback με όφελος €600

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
17.600,00 € 17.000,00 €
 • Προωθητικό Πρόγραμμα Corolla Hatchback Hybrid

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Corolla Hatchback Hybrid με όφελος €700

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
21.300,00 € 20.600,00 €
 • Προωθητικό Πρόγραμμα Corolla Sedan

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Corolla Sedan με όφελος €900

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
17.270,00 € 16.370,00 €
 • Προωθητικό Πρόγραμμα Corolla Sedan Hybrid

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Corolla Sedan Hybrid με όφελος €900

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
21.300,00 € 20.400,00 €
 • Προωθητικό Πρόγραμμα Corolla TS

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Corolla Touring Sports με όφελος €700

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
22.200,00 € 21.500,00 €
 • Προωθητικό Πρόγραμμα Toyota C-HR Hybrid

 • Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος
 • Κάντε δικό σας το νέο Toyota C-HR Hybrid με όφελος έως €1.500

 • Η παραπάνω τιμή έχει υπολογιστεί με βάση την προτεινόμενη λιανική τιμή του ισχύοντος τιμοκαταλόγου της Toyota Ελλάς και στην τιμή αυτή έχει συμπεριληφθεί το όφελος προωθητικού προγράμματος.

  Κλείσιμο
23.830,00 € 23.130,00 €
 • Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα Toyota Flex

 • Τώρα ένα Toyota Hybrid είναι πιο προσιτό από ποτέ!
 • Αποκτήστε το δικό σας με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα και έως 11 χρόνια εγγύηση υβριδικής μπαταρίας.

 • Η Toyota Ελλάς ουδεμία ευθύνη φέρει ή εμπλέκεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναφορικά με την λήψη ή μη της χρηματοδότησης (Toyota Flex) από τον πελάτη, καθώς η εξέταση, έγκριση ή απόρριψη αιτήματος πελάτη για Χρηματοδότηση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και αποκλειστική επιλογή της Τράπεζας βάσει των πιστοδοτικών κριτηρίων που εκάστοτε εφαρμόζει και των ισχυόντων κανόνων του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
  Περαιτέρω σημειώνεται ότι η εκ μέρους του πελάτη άσκηση του δικαιώματος που θα του χορηγείται σε περίπτωση λήψης της ως άνω χρηματοδότησης (Toyota Flex) να πωλήσει στην ΤΟΥΟΤΑ το αυτοκίνητο θα λάβει χώρα αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διαλαμβάνονται στην σχετική σύμβαση που θα καταρτίσει με την ΤΟΥΟΤΑ.

  Κλείσιμο
από €150/μήνα

Δεν υπάρχουν αποτελέσματα με βάση τα κριτήριά σας