Βήμα
Αυτή η λειτουργία αφορά υπηρεσία συνδεσιμότητας, συνεπώς βεβαιωθείτε πρώτα ότι έχει γίνει σύνδεση του τηλεφώνου σας για Internet (βλέπε θέμα 1). Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες κυκλοφοριακής κίνησης Tom-Tom πατήστε το πλήκτρο [SETUP] της συσκευής προκειμένου να μεταβείτε στο μενού Διαμόρφωση.

Βήμα
Πατήστε [Κίνηση] για να μεταβείτε στο μενού κίνησης.

Βήμα
Επιλέξτε [Κίν.μέσω Internet]

Βήμα
ύστερα πατήστε το εικονίδιο ρυθμίσεων στη δεξιά πλευρά.

Βήμα
Βεβαιωθείτε ότι στην επιλογή [Ανανέωση ρύθμισης] εμφανίζεται [Συχνή αυτ. αναν.]. Οι υπηρεσίες κυκλοφοριακής κίνησης TomTom ενεργοποιήθηκαν.

Βήμα
Πατήστε το πλήκτρο [MAP/NAV] της συσκευής για να επιστρέψετε στην ένδειξη χάρτη. Στην αριστερή πλευρά εμφανίζονται πληροφορίες για το επόμενο συμβάν κυκλοφορίας στη διαδρομή σας (μήκος και καθυστέρηση). Πατήστε πάνω στη γραμμή για να εμφανιστούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα κυκλοφορίας.

Βήμα
Μπορείτε να επιλέξετε κάθε συμβάν κυκλοφορίας για περισσότερες πληροφορίες.

Βήμα
Προαιρετικά μπορείτε να πατήσετε [Παράκ.] για να βρείτε μια νέα διαδρομή η οποία παρακάμπτει μια συγκεκριμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Το σύστημα θα εμφανίσει αμέσως μια εναλλακτική διαδρομή.

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.