Βήμα
Για να προσθέσετε μια ενδιάμεση στάση, πατήστε το εικονίδιο Πλοήγησης και NAV.

Βήμα
Επιλέξτε [... διέυθυνσης].

Βήμα
Για να ορίσετε την πόλη στην οποία θα κάνετε ενδιάμεση στάση πατήστε [Πόλη].

(Για προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορίστε εναλλακτικά έναν ταχυδρομικό κώδικα επιλέγοντας [Κωδ.] και συνεχίστε με το βήμα 9.)

Βήμα
Επιλέξτε την πόλη εισάγοντας το πρώτο γράμμα. Αν χρειαστεί προσθέστε περισσότερα γράμματα για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της λίστας. Επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιλέξτε [Οδός] για να εισάγετε τη διεύθυνση με το όνομα και τον αριθμό της οδού.

Βήμα
Εισάγετε το όνομα της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιλέξτε [Αριθ.] για να εισάγετε τον αριθμό της οδού.

Βήμα
Προαιρετικά εισάγετε τον αριθμό της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Η εισαγωγή της διεύθυνσης ενδιάμεσης στάσης ολοκληρώθηκε. Πατήστε [Υπολ. διαδρ.] για να συνεχίσετε.

Βήμα
Επιλέξτε [Προσθήκη] για να προσθέσετε την εισαχθείσα διεύθυνση ως ενδιάμεση στάση.

Βήμα
Εφόσον επιθυμείτε μπορείτε να αλλάξετε τη σειρά του ταξιδιού σας με ένα απλό σύρσιμο των δακτύλων. Για να επιβεβαιώσετε το ταξίδι σας πατήστε [Go].

Βήμα
Προσθέσατε με επιτυχία μια ενδιάμεση στάση. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το Touch® 2 & Go θα εμφανίσει την πιο γρήγορη διαδρομή. Μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στάσεις (έως 9), η σειρά τους μπορεί να αλλάξει με ένα απλό σύρσιμο των δακτύλων.

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.