Βήμα
Μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε στιγμή ανάμεσα στον χάρτη πλήρους οθόνης και στη διαιρούμενη οθόνη.

Βήμα
Πατήστε το διπλό βέλος για εναλλαγή μεταξύ διαιρούμενης και πλήρους οθόνης.

Βήμα
Για να προσαρμόσετε τη διαιρούμενη οθόνη του Toyota Touch® 2 & Go πατήστε το πλήκτρο [SETUP] της συσκευής προκειμένου να μεταβείτε στο μενού Διαμόρφωση.

Βήμα
Πατήστε [Χάρτ.] για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χάρτη.

Βήμα
Επιλέξτε [Δαιρ.πρ.χάρτη].

Βήμα
Επιλέξτε [Χάρτης με πληρ.μέσων] για μια διαιρούμενη οθόνη με πληροφορίες πολυμέσων.

Βήμα
Πατήστε το πλήκτρο [MAP/NAV] της συσκευής για να επιστρέψετε στην ένδειξη χάρτη.

Βήμα
Για να ρυθμίσετε μια διαιρούμενη οθόνη που περιέχει πληροφορίες εφαρμογών πατήστε το πλήκτρο [SETUP] της συσκευής προκειμένου να μεταβείτε στο μενού Διαμόρφωση.

Βήμα
Πατήστε [Χάρτ.] για να μεταβείτε στις ρυθμίσεις χάρτη.

Βήμα
Επιλέξτε [Δαιρ.πρ.χάρτη].

Βήμα
Επιλέξτε [Χάρτης με πληρ.εφαρμ.&μέσων].

Βήμα
Για ένδειξη των πληροφοριών μιας εφαρμογής μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά μια επιθυμητή εφαρμογή πατώντας [Επ.εφαρ.για εμφ.σε χάρ.].

Βήμα
Για πληροφορίες καιρού σε πραγματικό χρόνο επιλέξτε την ένδειξη εφαρμογής [Καιρός] και πατήστε το πλήκτρο [MAP/NAV] της συσκευής για να επιστρέψετε στην ένδειξη χάρτη.

Βήμα
Για πληροφορίες στάθμευσης σε πραγματικό χρόνο πατήστε το μικρό κουμπί στην επάνω δεξιά γωνία της ένδειξης καιρού...

Βήμα
...και επιλέξτε την ένδειξη εφαρμογής [Στάθμευση].

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.