Βήμα
Πατήστε το πλήκτρο [MAP/NAV] στη συσκευή.

Βήμα
Για να ορίσετε τους προορισμούς «Οικία» ή «Εργασία» επιλέξτε τους. Ή δημιουργήστε ένα νέο αγαπημένο σύμφωνα με την περιγραφή στις επόμενες οθόνες. Πατήστε [Πρ.αγ.πρ.] για να ξεκινήσετε.

Βήμα
Επιλέξτε [... διεύθυνσης]. (Εναλλακτικά μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένο την τρέχουσα τοποθεσία σας ή ένα σημείο ενδιαφέροντος.)

Βήμα
Για να ορίσετε την πόλη προορισμού πατήστε [Πόλη:].

(Για προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορίστε εναλλακτικά έναν ταχυδρομικό κώδικα επιλέγοντας [Κωδ.] και συνεχίστε με το βήμα 10.)

Βήμα
Εισάγετε την πόλη και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιλέξτε [Οδός] για να εισάγετε τη διεύθυνση με το όνομα και τον αριθμό της οδού.

Βήμα
Εισάγετε το όνομα της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιλέξτε [Αριθ.] για να εισάγετε τον αριθμό της οδού.

Βήμα
Προαιρετικά εισάγετε τον αριθμό της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιβεβαιώστε την αγαπημένη διεύθυνση επιλέγοντας [Αποθ.ως αγαπ.].

Βήμα
Επιλέξτε ένα όνομα για την αγαπημένη διεύθυνση.

Βήμα
Επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Η αγαπημένη διεύθυνση είναι τώρα διαθέσιμη στο μενού πλοήγησης.

Βήμα
Εναλλακτικά μπορείτε να επιλέξετε τον τελευταίο προορισμό ως αγαπημένη διεύθυνση. Πατήστε [Πρόσφ.].

Βήμα
Επιλέξτε τον προορισμό που θέλετε να ορίσετε ως αγαπημένη διεύθυνση πατώντας το πλήκτρο δεξιά.

Βήμα
Επιλέξτε [Προσθ. στα αγαπημένα].

Βήμα
Επιλέξτε ένα όνομα για την αγαπημένη διεύθυνση προκειμένου να την αναγνωρίζετε στο μενού πλοήγησης.

Βήμα
Επιβεβαιώστε με [OK].

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.