Βήμα
Για να εισάγετε έναν προορισμό, πατήστε το εικονίδιο της Πλοήγησης MAP/NAV & NAV

Βήμα
Επιλέξτε [... διέυθυνσης].

Βήμα
Για να ορίσετε τη χώρα προορισμού πατήστε την προεπιλογή χώρας.

Βήμα
Απλώς εισάγετε το πρώτο γράμμα για να επιλέξετε εύκολα την επιθυμητή χώρα από μια λίστα.

Βήμα
Επιλέξτε το όνομα της χώρας προορισμού.

Βήμα
Για να ορίσετε την πόλη προορισμού πατήστε [Πόλη:].

(Για προορισμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο, ορίστε εναλλακτικά έναν ταχυδρομικό κώδικα επιλέγοντας [Κωδ.] και συνεχίστε με το βήμα 13.)

Βήμα
Επιλέξτε την πόλη εισάγοντας το πρώτο γράμμα. Αν χρειαστεί προσθέστε περισσότερα γράμματα για να περιορίσετε τα αποτελέσματα της λίστας.

Βήμα
Επιλέξτε το όνομα της πόλης προορισμού.

Βήμα
Επιλέξτε [Οδός:] για να εισάγετε τη διεύθυνση με το όνομα της οδού.

Βήμα
Εισάγετε το όνομα της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Επιλέξτε [Αριθ.] για να εισάγετε τον αριθμό της οδού.

Βήμα
Προαιρετικά εισάγετε τον αριθμό της οδού και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Η εισαγωγή της διεύθυνσης προορισμού ολοκληρώθηκε. Πατήστε [Υπολ. διαδρ.] για να συνεχίσετε.

Βήμα
Επιλέξτε (Επιλ. διαδρ.) και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το Touch® 2 & Go θα εμφανίσει τρεις πιθανές διαδρομές. Επιλέξτε τις επιθυμητές προτιμήσεις για τη διαδρομή.

Βήμα
Το Touch® 2 & Go θα σας καθοδηγήσει με άνεση στον προορισμό σας.

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.