Βήμα
Για να πραγματοποιήσετε σύνδεση του τηλεφώνου σας μέσω Bluetooth πατήστε το κουμπί [SETUP] της συσκευής προκειμένου να μεταβείτε στο μενού Διαμόρφωση.

Βήμα
Πατήστε [Συνδεσιμότητα] για να μεταβείτε στο online μενού.

Βήμα
Επιλέξτε [Σύνδεση Bluetooth] για να μεταβείτε στο μενού Bluetooth.

Βήμα
Μεταβείτε στην επιλογή [Αναζήτηση συσκευής] για να εμφανιστεί μια επισκόπηση των διαθέσιμων συσκευών Bluetooth.

Βήμα
Επιλέξτε την κινητή συσκευή σας. Η σύνδεση μέσω Bluetooth ξεκινά.

Βήμα
Ένας κωδικός πρόσβασης θα σταλεί στην κινητό σας τηλέφωνο. Βεβαιωθείτε ότι τα ψηφία είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην οθόνη Touch 2. Πατήστε [Ναι] για επιβεβαίωση.

Βήμα
Η σύνδεση του κινητού σας τηλεφώνου με το Toyota Touch έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε το πλήκτρο συνδεσιμότητας (πάνω δεξιά) για να εμφανιστεί μια επισκόπηση των συζευγμένων συσκευών Bluetooth.

Βήμα
Η σύνδεση Bluetooth είναι ενεργή για κλήσεις ανοιχτής ακρόασης, αρχεία μουσικής και δεδομένα.

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.