Βήμα
Για να ρυθμίσετε την αυτόματη πλοήγηση πατήστε το πλήκτρο [MAP/NAV] της συσκευής και μεταβείτε στο μενού Πλοήγηση.

Βήμα
Πατήστε [...] για να επιλέξετε έναν αγαπημένο προορισμό για την αυτόματη πλοήγηση.

Βήμα
Πατήστε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στο αγαπημένο σας.

Βήμα
Για να εισάγετε την ώρα πατήστε [Δευ].

Βήμα
Ρυθμίστε το χρονικό διάστημα (έναρξη και τέλος) χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους και επιβεβαιώστε με [OK].

Βήμα
Για να ρυθμίσετε την ώρα για τις υπόλοιπες ημέρες, επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε ημέρα - ή επιλέξτε [Αντιγραφή όλων] και δείτε την επόμενη οθόνη.

Βήμα
Στη συνέχεια επιλέξτε τη ρύθμιση ώρας που θέλετε να αντιγράψετε πατώντας πάνω σε αυτήν.

Βήμα
Τα χρονικά διαστήματα αποθηκεύτηκαν στη μνήμη. Για να τα αποθηκεύσετε επιλέξτε το πλαίσιο δίπλα στην αντίστοιχη ημέρα/στις αντίστοιχες ημέρες.

Βήμα
Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε επιπλέον ημέρα.

Ρυθμίσεις cookies

Στον ιστότοπo Toyota χρησιμοποιούμε την ειδική τεχνολογία των cookies, η οποία μας βοηθά στη συνεχή βελτίωση αυτού με απώτερο σκοπό τη δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση. Η τεχνολογία των cookies δεν συγκεντρώνει τα προσωπικά σας δεδομένα και μπορείτε πάντα να την απενεργοποιήσετε. Μάθετε περισσότερα για τις ρυθμίσεις των cookies εδώ.